Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.382

Verš

ananta brahmāṇḍa, tāra nāhika gaṇana
kona līlā kona brahmāṇḍe haya prakaṭana

Synonyma

ananta brahmāṇda — nesčetné vesmíry; tāra — kterých; nāhika gaṇana — nelze se dopočítat; kona līlā — nějaké zábavy; kona brahmāṇḍe — v nějakém vesmíru; haya — je; prakaṭana — projevení.

Překlad

„Po sobě jdoucí zábavy Kṛṣṇy jsou okamžik za okamžikem projevovány v jednom z nesčetných vesmírů. Spočítat vesmíry je nemožné, ale v každém případě je v každém okamžiku nějaká Pánova zábava v tom či onom vesmíru projevená.“