Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.340

Verš

‘pīta’-varṇa dhari’ tabe kailā pravartana
prema-bhakti dilā loke lañā bhakta-gaṇa

Synonyma

pīta-varṇa dhari' — přijímající žlutou barvu; tabe — potom; kailā pravartana — zavedl saṅkīrtanové hnutí; prema-bhakti dilā — rozdával lásku ke Kṛṣṇovi; loke — všem lidem; lañā bhakta-gaṇa — doprovázen svými oddanými.

Překlad

„V tomto věku Kali přijímá Pán Kṛṣṇa zlatou barvu pleti a doprovázen svými osobními služebníky zavádí hari-nāma-saṅkīrtan, zpívání Hare Kṛṣṇa mantry. Tímto způsobem předává lidstvu lásku ke Kṛṣṇovi.“