Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.300

Verš

līlāvatārera kailuṅ dig-daraśana
guṇāvatārera ebe śuna vivaraṇa

Synonyma

līlā-avatārera — inkarnací pro zábavy; kailuṅ — učinil jsem; dik-daraśana — pouze náznak směru; guṇa-avatārera — inkarnací hmotných kvalit; ebe — nyní; śuna vivaraṇa — poslouchej popis.

Překlad

„Uvedl jsem několik příkladů inkarnací určených k zábavám. Nyní popíši guṇa-avatāry, inkarnace hmotných kvalit. Prosím poslouchej.“