Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.259

Verš

māyā-dvāre sṛje teṅho brahmāṇḍera gaṇa
jaḍa-rūpā prakṛti nahe brahmāṇḍa-kāraṇa

Synonyma

māyā-dvāre — skrze vnější energii; sṛje — tvoří; teṅho — Pán Saṅkarṣaṇa; brahmāṇḍera gaṇa — všechna seskupení vesmírů; jaḍa-rūpā — jevící se jako netečná; prakṛti — hmotná energie; nahe — není; brahmāṇḍa-kāraṇa — příčina vesmírného projevu.

Překlad

„Ten samý Pán Saṅkarṣaṇa tvoří skrze hmotnou energii veškeré vesmíry. Netečná hmotná energie – moderním jazykem označovaná jako příroda – není příčinou hmotného vesmíru.“