Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.213

Verš

paravyoma-madhye nārāyaṇera nitya-sthiti
paravyoma-upari kṛṣṇalokera vibhūti

Synonyma

paravyoma-madhye — v duchovním nebi; nārāyaṇera — Nārāyaṇovo; nitya-sthiti — věčné sídlo; paravyoma-upari — v horní části duchovního nebe; kṛṣṇa-lokera vibhūti — bohatství planety Kṛṣṇaloky.

Překlad

„V duchovním nebi se nachází Nārāyaṇovo věčné sídlo. V horní části duchovního nebe je planeta Kṛṣṇaloka oplývající veškerým bohatstvím.“