Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.191

Verš

ei cāri haite cabbiśa mūrti parakāśa
astra-bhede nāma-bheda — vaibhava-vilāsa

Synonyma

ei cāri haite — z těchto čtyř; cabbiśa — dvacet čtyři; mūrti — podob; parakāśa — projevení; astra-bhede — podle různých zbraní; nāma-bheda — různá jména; vaibhava-vilāsavaibhava, expanze pro zábavy.

Překlad

„Z původní čtveřice expanzí se projevuje dvacet čtyři podob. Liší se podle umístění zbraní ve svých čtyřech rukách a nazývají se vaibhava-vilāsa.“