Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.188

Verš

vaibhava-prakāśe āra prābhava-vilāse
eka-i mūrtye baladeva bhāva-bhede bhāse

Synonyma

vaibhava-prakāśe — v projevu vaibhava; āra — a; prābhava-vilāse — v podobě pro zábavy prābhava; eka-i mūrtye — v jedné podobě; baladeva — Pán Baladeva; bhāva-bhede — podle různých emocí; bhāse — existuje.

Překlad

„Śrī Balarāma je Kṛṣṇovým projevem vaibhava-prakāśa. Projevuje se také v původní čtveřici expanzí Vāsudevy, Saṅkarṣaṇa, Pradyumny a Aniruddhy. To vše jsou expanze prābhava-vilāsa s různými emocemi.“