Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.185

Verš

prābhava-vaibhava-bhede vilāsa — dvidhākāra
vilāsera vilāsa-bheda — ananta prakāra

Synonyma

prābhava-vaibhava-bhede — podle rozdílů mezi druhy prābhava a vaibhava; vilāsa — expanze pro zábavy; dvidhā-ākāra — dvojí; vilāsera — podob pro zábavy; vilāsa-bheda — podle různých zábav; ananta prakāra — nespočet druhů.

Překlad

„Podoby vilāsa se opět dělí na dvě skupiny – prābhava a vaibhava. Zábavy těchto podob jsou také neomezeně různorodé.“