Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.83

Verš

deśa-pātra dekhi’ mahāprabhu dhairya ha-ila
āḍāilera ghāṭe naukā āsi’ uttarila

Synonyma

deśa-pātra dekhi' — když viděl okolnosti; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; dhairya ha-ila — uklidnil se; āḍāilera ghāṭe — ke břehu u vesnice Ádáila; naukā — loď; āsi' — když přijela; uttarila — přistála.

Překlad

S přihlédnutím k situaci se Śrī Caitanya Mahāprabhu nakonec uklidnil, aby loď mohla dorazit ke břehu u Ádáily a přistát tam.