Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.75

Verš

bhagavad-bhakti-hīnasya
jātiḥ śāstraṁ japas tapaḥ
aprāṇasyeva dehasya
maṇḍanaṁ loka-rañjanam

Synonyma

bhagavat-bhakti-hīnasya — člověka, který postrádá oddanou službu Nejvyšší Osobnosti Božství; jātiḥ — zrození ve vysoké kastě; śāstram — znalost zjevených písem; japaḥ — pronášení manter; tapaḥ — askeze; aprāṇasya — které je mrtvé; iva — jako; dehasya — těla; maṇḍanam — ozdoba; loka — rozmary obyčejných lidí; rañjanam — pouze těší.

Překlad

„  ,U člověka postrádajícího oddanou službu jsou zrození ve vznešené rodině nebo národu, znalost zjevených písem, askeze a pronášení védských manter jen ozdoby na mrtvém těle. Takové ozdoby slouží pouze jako potěcha rozmarů obyčejných lidí.̀  “