Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.38

Verš

prabhu caliyāchena bindu-mādhava-daraśane
lakṣa lakṣa loka āise prabhura milane

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; caliyāchena — chodil; bindu-mādhava-daraśane — navštívit Pána Bindu-Mādhavu; lakṣa lakṣa loka — mnoho set tisíc lidí; āise — přicházelo; prabhura — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; milane — kvůli setkání.

Překlad

Když byl Śrī Caitanya Mahāprabhu v Prajágu, chodil do chrámu Bindu-Mādhavy a přitom Jej následovaly stovky tisíc lidí, kteří se s Ním chtěli setkat.