Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.24

Verš

tabe kruddha hañā rājā kahe āra-bāra
tomāra ‘baḍa bhāi’ kare dasyu-vyavahāra

Synonyma

tabe — tehdy; kruddha hañā — zlobící se; rājā kahe — naváb řekl; āra-bāra — znovu; tomāra baḍa bhāi — tvůj starší bratr; kare — provádí; dasyu-vyavahāra — činnosti lupiče.

Překlad

Naváb se na Sanātanu Gosvāmīho rozzlobil a řekl: „Tvůj starší bratr se chová jako lupič.“