Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.142

Verš

sūkṣmāṇām apy ahaṁ jīvaḥ

Synonyma

sūkṣmāṇām — z nepatrných částeček; api — zajisté; aham — Já; jīvaḥ — živá bytost.

Překlad

„(Pán Kṛṣṇa říká:) ,Z nepatrných částeček jsem živá bytost.̀  “

Význam

Živá bytost je s Nejvyšší Osobností Božství totožná a zároveň se od Ní liší. Jako duše je živá bytost s Nejvyšším Pánem kvalitativně totožná, ale Nejvyšší Pán je větší než největší, kdežto živá bytost je nejmenší z malých. Tento citát je třetí pada verše ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.16.11).