Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.134

Verš

hṛdi yasya preraṇayā pravartito ’haṁ varāka-rūpo ’pi
tasya hareḥ pada-kamalaṁ vande caitanya-devasya

Synonyma

hṛdi — v srdci; yasya — jehož (Nejvyšší Osobnosti Božství, jež dává svým čistým oddaným inteligenci, se kterou mohou šířit hnutí pro vědomí Kṛṣṇy); preraṇayā — díky inspiraci; pravartitaḥ — zaměstnán; aham — já; varāka — bezvýznamný a nízký; rūpaḥ — Rūpa Gosvāmī; api — i když; tasya — Jeho; hareḥ — který je Pán Hari, Nejvyšší Osobnost Božství; pada-kamalam — lotosovým nohám; vande — klaním se; caitanya-devasya — Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

„I když jsem nejnižší z lidí a nemám žádné poznání, milostivě mi byla dána inspirace psát transcendentální literaturu. Klaním se proto u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua, Nejvyšší Osobnosti Božství, který umožnil psát tyto knihy.“