Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.64

Verš

līlā-sthala dekhi’ tāhāṅ gelā ‘śeṣaśāyī’
‘lakṣmī’ dekhi’ ei śloka paḍena gosāñi

Synonyma

līlā-sthala dekhi' — poté, co zhlédl místa zábav; tāhāṅ — tam; gelā — odešel; śeṣa-śāyī — aby navštívil Šéšašájí; lakṣmī — bohyni štěstí; dekhi' — když zhlédl; ei — tento; śloka — verš; paḍena — recituje; gosāñi — Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Po návštěvě míst Kṛṣṇových zábav šel Śrī Caitanya Mahāprabhu do místa zvaného Šéšašájí, kde viděl Lakṣmī a recitoval následující verš.