Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.25

Verš

anārurukṣave śailaṁ
svasmai bhaktābhimānine
avaruhya gireḥ kṛṣṇo
gaurāya svam adarśayat

Synonyma

anārurukṣave — který nechtěl vystoupit; śailam — kopec; svasmai — pro sebe; bhakta-abhimānine — považující se za oddaného Pána Kṛṣṇy; avaruhya — sestoupil; gireḥ — z kopce; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; gaurāya — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; svam — sebe; adarśayat — ukázal.

Překlad

Pán Gopāla sestoupil z kopce Góvardhanu a ukázal se Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi. Ten nechtěl na kopec vystoupit, protože se považoval za oddaného Pána Kṛṣṇy.