Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.46

Verš

‘jhārikhaṇḍe’ sthāvara-jaṅgama āche yata
kṛṣṇa-nāma diyā kaila premete unmatta

Synonyma

jhārikhaṇḍe — v Džhárkhandu; sthāvara-jaṅgama — pohyblivé a nehybné; āche — jsou; yata — všechny; kṛṣṇa-nāma diyā — dávající jim svaté jméno Pána Kṛṣṇy; kaila — učinil; premete — v extázi; unmatta — šílené.

Překlad

Všechny živé bytosti z džhárkhandského lesa – některé pohyblivé, jiné nehybné – se tak z poslechu svatých jmen Pána Kṛṣṇy, která zpíval Śrī Caitanya Mahāprabhu, pomátly na rozumu.

Význam

Velký džhárkhandský les je rozsáhlé území, do kterého patří Átagad, Dhénkánal, Ángul, Láhára, Kijaňdžhad, Bámada, Bónái, Gángapur, Čhóta Nágpur, Jašapur a Saragudža. Všechna tato hornatá a džunglí zarostlá místa se nazývají Džhárkhand.