Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.135

Verš

kṛṣṇa-nāma, kṛṣṇa-guṇa, kṛṣṇa-līlā-vṛnda
kṛṣṇera svarūpa-sama — saba cid-ānanda

Synonyma

kṛṣṇa-nāma — Kṛṣṇovo svaté jméno; kṛṣṇa-guṇa — Kṛṣṇovy transcendentální vlastnosti; kṛṣṇa-līlā-vṛnda — transcendentální zábavy Pána Kṛṣṇy; kṛṣṇera svarūpa — Kṛṣṇova osobnost; sama — stejné; saba — všechny; cit-ānanda — duchovní a plné blaženosti.

Překlad

„Kṛṣṇovo svaté jméno, transcendentální vlastnosti a transcendentální zábavy jsou na stejné úrovni jako Pán Kṛṣṇa samotný. Jsou duchovní a plné blaženosti.“