Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.12

Verš

vana-pathe yāite nāhi ‘bhojyānna’-brāhmaṇa
ājñā kara, — saṅge caluka vipra eka-jana’

Synonyma

vana-pathe — na cestě lesem; yāite — až půjdeš; nāhi — není; bhojya-anna-brāhmaṇabrāhmaṇa, od kterého lze přijmout jídlo; ājñā kara — dej prosím svolení; saṅge — společně s; caluka — může jít; viprabrāhmaṇa; eka-jana — jeden.

Překlad

„Až půjdeš džunglí, nebude tam žádný brāhmaṇa, od kterého bys mohl přijmout oběd. Dovol tedy prosím, aby s Tebou šel alespoň jeden čistý brāhmaṇa.“