Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.213

Verš

ataeva ihāṅ tāra nā kailuṅ vistāra
punarukti haya, grantha bāḍaye apāra

Synonyma

ataeva — proto; ihāṅ — zde; tāra — o tom; kailuṅ — neuvedl; vistāra — podrobný popis; punarukti — opakování; haya — to je; grantha — knihu; bāḍaye — zvětšuje; apāra — neomezeně.

Překlad

Já tyto události vyprávět nebudu, protože je již popsal Vṛndāvana dāsa Ṭhākura. Není třeba opakovat to samé, protože by to neomezeně zvětšovalo rozsah této knihy.