Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.80

Verš

vidyānidhira jala-keli svarūpera sane
gupta-datte jala-keli kare dui jane

Synonyma

vidyānidhira — Vidyānidhiho; jala-keli — vodní hry; svarūpera sane — se Svarūpou Dāmodarem; gupta-datte — Murāri Gupta a Vāsudeva Datta; jala-keli — vodní hry; kare — provádějí; dui jane — dvě osoby.

Překlad

Svarūpa Dāmodara a Vidyānidhi po sobě také cákali a Murāri Gupta s Vāsudevou Dattou se bavili stejně.