Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.113

Verš

prātaḥ-kāle mahāprabhu nija-gaṇa lañā
jagannātha darśana kaila sundarācale yāñā

Synonyma

prātaḥ-kāle — ráno; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nija-gaṇa lañā — beroucí své společníky; jagannātha darśana — návštěvu Pána Jagannātha; kaila — vykonal; sundarācale — do chrámu Guṇḍici; yāñā — jdoucí.

Překlad

Ráno vzal Śrī Caitanya Mahāprabhu své osobní společníky a všichni šli do Sundaráčaly navštívit Pána Jagannātha.

Význam

Sundaráčala je chrám Guṇḍici. Jagannāthův chrám v Džagannáth Purí se nazývá Níláčala a Guṇḍicin chrám se nazývá Sundaráčala.