Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.40

Verš

vāsudeva, gopīnātha, murāri yāhāṅ gāya
mukunda — pradhāna kaila āra sampradāya

Synonyma

vāsudeva — Vāsudeva; gopīnātha — Gopīnātha; murāri — Murāri; yāhāṅ — kde; gāya — zpívají; mukunda — Mukunda; pradhāna — hlavní; kaila — sestavil; āra — další; sampradāya — skupinu.

Překlad

Sestavena byla i další skupina, do které patřili Vāsudeva, Gopīnātha a Murāri. Ti odpovídali hlavnímu zpěvákovi Mukundovi.