Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.187

Verš

tabe prabhu pratyeke, saba bhaktera nāma lañā
piṭhā-pānā deoyāila prasāda kariyā

Synonyma

tabe — potom; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; pratyeke — individuálně; saba bhaktera — všech oddaných; nāma — jména; lañā — volající; piṭhā-pānā — koláčky a sladkou rýži; deoyāila — rozdával; prasāda — zbytky jídla; kariyā — činící.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom vzal veškeré zbytky jídla Pána Jagannātha, jako koláčky a sladkou rýži, a rozdal je všem oddaným, které k sobě jednoho po druhém volal.