Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.188

Verš

advaita-nityānanda vasiyāchena eka ṭhāñi
dui-jane krīḍā-kalaha lāgila tathāi

Synonyma

advaita-nityānanda — Advaita Ācārya a Nityānanda Prabhu; vasiyāchena — seděli; eka ṭhāñi — na jednom místě; dui-jane — tyto dvě osoby; krīḍā-kalaha — předstíranou hádku; lāgila — začali; tathāi — tam.

Překlad

Śrī Advaita Ācārya a Nityānanda Prabhu seděli vedle sebe a během rozdávání prasādam se začali na oko hádat.