Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.223

Verš

pickāri-dhārā jini’ aśru nayane
cāri-dikera loka saba karaye sināne

Synonyma

pickāri-dhārā — jako proud vody ze stříkačky; jini' — pokořující; aśru — slzy; nayane — z očí; cāri-dikera — do všech čtyř stran; loka — lidi; saba — všechny; karaye sināne — smáčely.

Překlad

Z Pánových očí prýštily slzy jako ze stříkačky a všichni lidé okolo jimi byli smáčeni.