Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.195

Verš

mandirera cakra dekhi’ kariha praṇāma
ei ṭhāñi tomāra āsibe prasādānna

Synonyma

mandirera — Jagannāthova chrámu; cakra — kolo na vrcholu; dekhi' — když uvidíš; kariha praṇāma — klaň se; ei ṭhāñi — na toto místo; tomāra — tvoje; āsibe — přijdou; prasāda-anna — zbytky jídla obětovaného Jagannāthovi.

Překlad

„V klidu zde přebývej, dívej se na cakru na vrcholu chrámu a klaň se jí. Co se týče tvého prasādam, zařídím, aby ti sem bylo posíláno.“

Význam

Protože se Śrīla Haridāsa Ṭhākura narodil v muslimské rodině, nemohl kvůli chrámovým předpisům do Jagannāthova chrámu vstoupit. Śrī Caitanya Mahāprabhu ho však uznal za Nāmācāryu Haridāse Ṭhākura. Haridāsa Ṭhākura se přesto považoval za osobu, jejíž vstup do chrámu je nežádoucí. Kdyby si to Śrī Caitanya Mahāprabhu přál, mohl Haridāse Ṭhākura do chrámu vzít s sebou, ale nechtěl narušovat obecné zvyklosti. Pán proto svého služebníka pouze požádal, aby se díval na Viṣṇuův disk na vrcholu chrámu a skládal mu poklony (namaskāra). Pokud tedy někomu není dovoleno do chrámu vstoupit nebo se považuje za nehodného takové výsady, může se dívat na disk zvenku, což je stejně dobré, jako vidět Božstvo uvnitř.

Śrī Caitanya Mahāprabhu slíbil, že bude za Haridāsem Ṭhākurem každý den chodit. To svědčí o tom, že Śrīla Haridāsa Ṭhākura byl v duchovním životě tak pokročilý, že ho Pán osobně každý den navštěvoval, i když byl považován za osobu, jejíž vstup do chrámu nebyl žádoucí. Nemusel ani vycházet ze svého obydlí shánět jídlo. Śrī Caitanya Mahāprabhu ho ujistil, že mu tam budou zbytky Pánova jídla posílat. Pán říká v Bhagavad-gītě (9.22): yoga-kṣemaṁ vahāmy aham – „Pro své oddané zařídím vše, co k životu potřebují.“

Zde je odkaz pro ty, kdo dychtí po nepřirozeném napodobování Haridāse Ṭhākura. Předtím, než někdo takový způsob života přijme, musí dostat nařízení od Śrī Caitanyi Mahāprabhua nebo Jeho zástupce. Povinností čistého oddaného nebo služebníka Pána je splnit Pánovo nařízení. Śrī Caitanya Mahāprabhu požádal Nityānandu Prabhua, aby šel kázat do Bengálska, a Gosvāmī, Rūpu a Sanātanu, požádal, aby šli do Vrindávanu a odhalili tam ztracená poutní místa. V tomto případě Pán požádal Haridāse Ṭhākura, aby zůstal v Džagannáth Purí a neustále zpíval svatá jména Pána. Śrī Caitanya Mahāprabhu tedy dal různým osobám různé pokyny, a nikdo by proto neměl Haridāse Ṭhākura napodobovat, aniž by dostal pokyn od Śrī Caitanyi Mahāprabhua nebo Jeho zástupce. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura takové napodobování odsuzuje těmito slovy:

duṣṭa mana! tumi kisera vaiṣṇava?
pratiṣṭhāra tare,

nirjanera ghare,
tava hari-nāma kevala kaitava

„Moje drahá mysli, snažíš se napodobovat Haridāse Ṭhākura a zpívat Hare Kṛṣṇa mantru na osamělém místě. Titulu vaiṣṇava však nejsi hodna, protože tě zajímá pouze laciná popularita, a ne skutečné vlastnosti Haridāse Ṭhākura. Pokud se ho budeš pokoušet napodobovat, poklesneš, protože tvoje začátečnická úroveň tě přinutí myslet na ženy a peníze. Tak upadneš do spárů māyi a tvé takzvané zpívání na odlehlém místě způsobí, že poklesneš.“