Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.57

Verš

ātmīya-jñāne more saṅkoca nā karibe
yei yabe icchā, tabe sei ājñā dibe

Synonyma

ātmīya-jñāne — považující za příbuzného; more — mě; saṅkoca — váhání; — ne; karibe — čiň; yei — cokoliv; yabe — kdykoliv; icchā — Tvoje přání; tabe — potom; sei — toto; ājñā — nařízení; dibe — prosím dej.

Překlad

„Můj drahý Pane, prosím považuj mne za svého příbuzného. Neváhej a podle své touhy mi cokoliv a kdykoliv přikaž.“