Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.176

Verš

ye tomāre rājya dila, ye tomāra gosāñā
tomāra deśe tomāra bhāgye janmilā āsiñā

Synonyma

ye — ten, který; tomāre — tobě; rājya — království; dila — dal; ye — ten, kdo; tomāra — tvůj; gosāñā — prorok; tomāra deśe — ve tvé zemi; tomāra bhāgye — máš to štěstí; janmilā — narodil se; āsiñā — přicházející.

Překlad

Śrīla Rūpa Gosvāmī řekl: „Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, který ti dal toto království a o kterém si myslíš, že je prorok, se díky tvému štěstí narodil ve tvé zemi.“