Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.44

Verš

īśvara jagannātha, — yāṅra hāte sarva ‘artha’
kartum akartum anyathā karite samartha”

Synonyma

īśvara — Nejvyšší Osobnost Božství; jagannātha — Pán Jagannātha; yāṅra hāte — ve svých rukou; sarva artha — veškeré energie; kartum — dělat; akartum — nedělat; anyathā — a jinak; karite — dělat; samartha — schopný.

Překlad

„Pán Jagannātha je Nejvyšší Osobnost Božství, vlastník veškerých energií. Může proto jednat svobodně a udělat či odvrátit, cokoliv se Mu zachce.“