Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.85

Verš

yati hañā jihvā-lāmpaṭya — atyanta anyāya
yatira dharma, — prāṇa rākhite āhāra-mātra khāya”

Synonyma

yati hañā — když je někdo sannyāsī; jihvā-lāmpaṭya — uspokojovat jazyk; atyanta anyāya — vážný přestupek; yatira dharma — náboženskou zásadou sannyāsīho; prāṇa rākhite — udržovat život; āhāra — jídlo; mātra — pouze; khāya — jí.

Překlad

„Uspokojování jazyka je pro sannyāsīho velkým přestupkem. Jeho povinností je jíst jen tolik, kolik potřebuje k udržování těla a duše pohromadě.“