Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.86

Verš

tabe sabe meli’ prabhure bahu yatna kailā
sabāra āgrahe prabhu ardheka rākhilā

Synonyma

tabe — potom; sabe meli' — když se všichni oddaní sešli; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; bahu yatna kailā — naléhavě žádali; sabāra āgrahe — kvůli dychtivosti jich všech; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ardheka rākhilā — přijímal polovinu.

Překlad

Ani když Ho všichni naléhavě žádali, aby jedl normálně, Śrī Caitanya Mahāprabhu nechtěl. Naopak na jejich žádost odpověděl tím, že začal jíst ještě o polovinu méně.