Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.25

Verš

kṛṣṇa nā pāinu muñi maroṅ āpanāra duḥkhe
more ‘brahma’ upadeśe ei chāra mūrkhe”

Synonyma

kṛṣṇa — Kṛṣṇu; pāinu — nezískal jsem; muñi — já; maroṅ — umírám; āpanāra duḥkhe — ve svém neštěstí; more — mě; brahma — o Brahmanu; upadeśe — poučuje; ei — tento; chāra — zatracený; mūrkhe — hlupák.

Překlad

„Umírám, aniž bych získal útočiště u Kṛṣṇy, jsem z toho nešťastný, a teď mě ještě navíc tento zatracený hloupý darebák přijde poučovat o Brahmanu!“