Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.17

Verš

ei ta’ svabhāva tāṅra āgraha kariyā
piche nindā kare, āge bahuta khāoyāñā

Synonyma

ei — toto; ta' — zajisté; svabhāva — vlastnost; tāṅra — jeho; āgraha kariyā — velmi dychtivě; piche — potom; nindā kare — pomlouvá; āge — nejdříve; bahuta — hodně; khāoyāñā — nakrmí.

Překlad

Pro Rāmacandru Purīho bylo příznačné, že nejdřív někoho přiměl sníst víc, než je třeba, a potom ho za to pomlouval.