Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.93

Verš

dainya kari’ kahe, — “niluṅ tomāra śaraṇa
tumi kṛpā kari’ rākha āmāra jīvana

Synonyma

dainya kari' — s velkou pokorou; kahe — řekl; niluṅ — přijal jsem; tomāra śaraṇa — útočiště u tebe; tumi — ty; kṛpā kari' — jelikož jsi milostivý; rākha — uchovej; āmāra jīvana — můj život.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭa za ním přišel s velkou pokorou a řekl: „Milý pane, přijímám u tebe útočiště. Buď ke mně prosím milostivý a zachraň můj život.“