Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.151

Verš

āmi — paratantra, āmāra prabhu — gauracandra
tāṅra ājñā vinā āmi nā ha-i ‘svatantra’

Synonyma

āmi — já; paratantra — závislý; āmāra prabhu — můj Pán; gauracandra — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅra — Jeho; ājñā — nařízení; vinā — bez; āmi — já; — ne; ha-i — jsem; svatantra — nezávislý.

Překlad

„Jsem zcela závislý. Mým Pánem je Gauracandra, Śrī Caitanya Mahāprabhu. Nic nemohu dělat nezávisle, bez Jeho nařízení.“