Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.144

Verš

gadādhara-paṇḍitera śuddha gāḍha bhāva
rukmiṇī-devīra yaiche ‘dakṣiṇa-svabhāva’

Synonyma

gadādhara-paṇḍitera — Gadādhara Paṇḍita; śuddha — čistá; gāḍha — hluboká; bhāva — extatická láska; rukmiṇī-devīra — Rukmiṇīdevī; yaiche — jako; dakṣiṇa-svabhāva — pokorné povahy.

Překlad

Čistá extatická láska Gadādhara Paṇḍita ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi byla také nesmírně hluboká. Byla jako láska Rukmiṇīdevī, která je vůči Kṛṣṇovi vždy obzvláště poslušná.