Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.13

Verš

jagate karilā tumi kṛṣṇa-nāma prakāśe
yei tomā dekhe, sei kṛṣṇa-preme bhāse

Synonyma

jagate — po celém světě; karilā — učinil jsi; tumi — Ty; kṛṣṇa-nāma prakāśe — projevení svatého jména Pána Kṛṣṇy; yei — každý, kdo; tomā dekhe — vidí Tě; sei — ten; kṛṣṇa-preme — v extázi lásky ke Kṛṣṇovi; bhāse — plave.

Překlad

„Ty jsi svaté jméno Kṛṣṇy vyjevil celému světu. Každý, kdo Tě vidí, je ihned pohroužený v extázi lásky ke Kṛṣṇovi.“