Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.177

Verš

teṅha kahe, ‘ājñā māgi’ gelā nija-ghara’
‘palāila raghunātha’ — uṭhila kolāhala

Synonyma

teṅha kahe — ten řekl; ājñā māgi' — poté, co si vyžádal mé svolení; gelā — šel; nija ghara — do svého domu; palāila raghunātha — Raghunātha dāsa odešel; uṭhila — nastal; kolāhala — povyk.

Překlad

Yadunandana Ācārya řekl: „Požádal mne o svolení odejít a vrátil se domů.“ Nato se strhl povyk a všichni křičeli: „Raghunātha odešel!“