Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.128

Verš

“adhama, pāmara mui hīna jīvādhama!
mora icchā haya — pāṅa caitanya-caraṇa

Synonyma

adhama — nejpokleslejší; pāmara — nejhříšnější; mui — já; hīna — zavržený; jīva-adhama — nejnižší ze všech živých bytostí; mora — moje; icchā — touha; haya — je; pāṅa — abych mohl získat; caitanya-caraṇa — útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

„Jsem ten nejnižší z lidí, nejhříšnější, nejpokleslejší a nejzavrženíhodnější. Nicméně toužím získat útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.“