Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.1

Verš

kṛpā-guṇair yaḥ kugṛhāndha-kūpād
uddhṛtya bhaṅgyā raghunātha-dāsam
nyasya svarūpe vidadhe ’ntar-aṅgaṁ
śrī-kṛṣṇa-caitanyam amuṁ prapadye

Synonyma

kṛpā-guṇaiḥ — provazy bezpříčinné milosti; yaḥ — kdo; ku-gṛha — opovrženíhodného rodinného života; andha-kūpāt — ze zarostlé studny; uddhṛtya — poté, co vytáhl; bhaṅgyā — lstí; raghunātha-dāsam — Raghunātha dāse Gosvāmīho; nyasya — když předal; svarūpe — Svarūpovi Dāmodarovi Gosvāmīmu; vidadhe — učinil; antaḥ-aṅgam — jedním ze svých osobních společníků; śrī-kṛṣṇa-caitanyam — Pánu Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi Mahāprabhuovi; amum — Jemu; prapadye — klaním se.

Překlad

Klaním se Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi Mahāprabhuovi, který použil lest a pomocí provazů své bezpříčinné milosti vysvobodil Raghunātha dāse Gosvāmīho ze zarostlé studny opovrženíhodného rodinného života. Svěřil Raghunātha dāse Gosvāmīho do péče Svarūpovi Dāmodarovi Gosvāmīmu a tak ho učinil jedním ze svých osobních společníků.