Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.79

Verš

rāmānanda-rāyera ei kahilu guṇa-leśa
pradyumna miśrere yaiche kailā upadeśa

Synonyma

rāmānanda-rāyera — Śrī Rāmānandy Rāye; ei — toto; kahilu — promluvil jsem; guṇa-leśa — zlomek transcendentálních vlastností; pradyumna miśrere — Pradyumnovi Miśrovi; yaiche — jak; kailā upadeśa — dal pokyny.

Překlad

Popsal jsem jen pouhý zlomek transcendentálních vlastností Rāmānandy Rāye, jak se projevily, když učil Pradyumnu Miśru.