Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.44

Verš

kintu śāstra-dṛṣṭye eka kari anumāna
śrī-bhāgavata-śāstra — tāhāte pramāṇa

Synonyma

kintu — ale; śāstra-dṛṣṭye — podle nařízení śāster; eka — jednu; kari anumāna — učiním domněnku; śrī-bhāgavata-śāstra — védské písmo Śrīmad-Bhāgavatam; tāhāte — v tomto ohledu; pramāṇa — důkaz.

Překlad

„Mohu však hádat na základě toho, co říká śāstra. Védské písmo Śrīmad-Bhāgavatam v této souvislosti podává přímý důkaz.“