Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.104-105

Verš

‘vyākaraṇa’ nāhi jāne, nā jāne ‘alaṅkāra’
‘nāṭakālaṅkāra’-jñāna nāhika yāhāra
kṛṣṇa-līlā varṇite nā jāne sei chāra!
viśeṣe durgama ei caitanya-vihāra

Synonyma

vyākaraṇa — gramatiku; nāhi jāne — nezná; jāne — nezná; alaṅkāra — metaforické ozdoby; nāṭaka-alaṅkāra — metaforických ozdob divadelní hry; jñāna — poznání; nāhika — není; yāhāra — jehož; kṛṣṇa-līlā — zábavy Pána Kṛṣṇy; varṇite — popisovat; jāne — neumí; sei — on; chāra — zavržen; viśeṣe — zvláště; durgama — velmi, velmi těžké; ei — tyto; caitanya-vihāra — zábavy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

„Zatracen je básník, který nezná zásady gramatiky, není seznámený s metaforickými ozdobami a zvláště těmi, které se používají v divadelních hrách, a neví, jak představit zábavy Pána Kṛṣṇy. A pochopit zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua je navíc obzvlášť těžké.“