Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.80

Verš

kṛṣṇa-bhakti, kṛṣṇaprema-sevā-pravartana
lupta-tīrtha-uddhāra, āra vairāgya-śikṣaṇa

Synonyma

kṛṣṇa-bhakti — oddaná služba Kṛṣṇovi; kṛṣṇa-prema — láska ke Kṛṣṇovi; sevā — služby; pravartana — ustanovení; lupta-tīrtha — ztracených poutních míst; uddhāra — odhalení; āra — a; vairāgya-śikṣaṇa — pokyny ke stavu odříkání.

Překlad

„Vysvětlíš také oddanou službu Kṛṣṇovi, založíš střediska pro rozvíjení lásky ke Kṛṣṇovi, odhalíš ztracená poutní místa a budeš učit lidi, jak přijmout stav odříkání.“