Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.59

Verš

na sādhayati māṁ yogo
na sāṅkhyaṁ dharma uddhava
na svādhyāyas tapas tyāgo
yathā bhaktir mamorjitā

Synonyma

na — nikdy; sādhayati — zapříčiní spokojenost; mām — Mě; yogaḥ — proces ovládání; na — ani; sāṅkhyam — proces získávání filosofického poznání Absolutní Pravdy; dharmaḥ — taková činnost; uddhava — Můj milý Uddhavo; na — ani; svādhyāyaḥ — studium Véd; tapaḥ — askeze; tyāgaḥ — odříkání, přijetí sannyāsu či rozdávání milodarů; yathā — tak jako; bhaktiḥ — oddaná služba; mama — Mně; ūrjitā — rozvinutá.

Překlad

„(Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, pravil:) ,Můj milý Uddhavo, ani prostřednictvím aṣṭāṇga-yogy (systému mystické yogy pro ovládnutí smyslů), ani neosobním monismem nebo analytickým studiem Absolutní Pravdy, ani studiem Véd, askezí, rozdáváním milodarů či přijetím sannyāsu Mě nelze potěšit tak, jako rozvinutím ryzí oddané služby Mně.̀  “

Význam

Tento verš pochází ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.14.20).