Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.217

Verš

dui bhāi mili’ vṛndāvane vāsa kailā
prabhura ye ājñā, duṅhe saba nirvāhilā

Synonyma

dui bhāi — oba bratři; mili' — poté, co se setkali; vṛndāvane — ve Vrindávanu; vāsa kailā — pobývali; prabhura ye ājñā — co nařídil Śrī Caitanya Mahāprabhu; duṅhe — oba; saba — vše; nirvāhilā — vykonávali.

Překlad

Bratři se setkali ve Vrindávanu, kde potom zůstali, aby plnili vůli Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Význam

VÝZNAM:

śrī-caitanya-mano-'bhīṣṭaṁ
sthāpitaṁ yena bhū-tale
svayaṁ rūpaḥ kadā mahyaṁ
dadāti sva-padāntikam

„Kdy mi Śrīla Rūpa Gosvāmī Prabhupāda, který v tomto hmotném světě ustanovil misi pro splnění touhy Pána Caitanyi, poskytne útočiště u svých lotosových nohou?“ Śrīla Rūpa Gosvāmī a Sanātana Gosvāmī byli dříve ministry přímo řídícími vládu navába Husaina Šáha a byli také hospodáři, ale později se stali gosvāmīmi. Gosvāmī je tedy ten, kdo plní vůli Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Titul gosvāmī není dědičné označení; je určen pro toho, kdo ovládl své uspokojování smyslů a svůj život zasvětil vykonávání pokynů Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Śrīla Sanātana Gosvāmī a Śrīla Rūpa Gosvāmī se tedy stali ryzími gosvāmīmi poté, co své životy zasvětili službě Pánu.