Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.101

Verš

pratyaha kara tina-lakṣa nāma-saṅkīrtana
sabāra āge kara nāmera mahimā kathana

Synonyma

prati-aha — každý den; kara — činíš; tina-lakṣa — 300 000; nāma-saṅkīrtana — zpívání svatého jména; sabāra āge — před každým; kara — činíš; nāmera — svatého jména; mahimā kathana — hovory o slávě.

Překlad

„Můj drahý pane, každý den pronášíš 300 000 svatých jmen a každému říkáš o důležitosti tohoto zpívání.“