Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.27

Verš

mātāre kahiha mora koṭī namaskāre
mora sukha-kathā kahi’ sukha diha’ tāṅre

Synonyma

mātāre — Mojí matce; kahiha — vyřiď; mora — Mých; koṭī — deset miliónů; namaskāre — poklon; mora — Mého; sukha — štěstí; kathā — popisy; kahi' — říkající; sukha — štěstí; diha' tāṅre — dej jí.

Překlad

„Vyřiď Mé matce milióny poklon. Řekni jí prosím, jak jsem tu šťastný, a tak ji naplň radostí.“