Skip to main content

Synonyma

bāulake kahiha
řekni prosím Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, který hraje roli šílence v extázi lásky — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.20
ještě tomu bāulovi Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi řekni — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.20
dále tomu bāulovi, Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, řekni — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.21
dále tomu bāulovi, Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, vyřiď — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.21
śivānande kahiha
řekni Śivānandovi Senovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.42
sabāre kahiha
řekni jim všem — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.43
kahiha
vyřiď — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.27, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.6
řekni — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.146
kahiha tāṅhāre
řekni jí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.7
prabhure kahiha
vyřiď Pánu Caitanyovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.19
kahiha sanātane
řekni Sanātanovi Gosvāmīmu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.40

Filter by hierarchy